<div align="center"> <h1>Lech Stępniewski: PRAWICOWE CZYTANKI</h1> <h3>Prawicowe czytanki</h3> <p>Lech,Stępniewski,prawica,lewica,liberalizm,konserwatyzm,socjalizm</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.lechstepniewski.info/czytanki/" rel="nofollow">http://www.lechstepniewski.info/czytanki/</a></p> </div>